Pełne opracowania badań projektu UE – materiały w formacie pdf

1. Wprowadzenie
2. Brudzenie
3. Niszczenie drewna
4. Przegląd systemów
5. Projekt FH
6. Ocena systemu FH
7. Kościoły Malopolskie
8. Kościoł w Szalowej